OBSŁUGA INWESTYCJI

Firma HMD zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji z branży budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferujemy usługi których zakres obejmuje:

  1. Doradztwo techniczne (optymalizacja kosztów inwestycji, dobór odpowiedniej technologii i rozwiązań technicznych oraz rodzaju materiałów, pomoc w uzyskaniu pozwoleń na budowę, zgłoszeniu w organie administracji architektoniczno-budowlanej,  uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie).
  2. Przygotowanie dokumentacji technicznej sieci i instalacji wod-kan (projekty przyłączy).
  3. Sporządzanie kosztorysów.
  4. Sporządzanie harmonogramów robót.
  5. Nadzór budowy (nadzór inwestorski, kierowanie projektem i budową).
  6. Sporządzanie dokumentacji  jakościowej i powykonawczej.
  7. Przeglądy techniczne budynków i obiektów.
 

Posiadamy odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje !